Het PKVW

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW) stelt veiligheidseisen aan woningen, wooncomplexen en woonomgeving. Veelal geeft de gemeente of projectontwikkelaar de werkzaamheden ter verkrijging van het keurmerk uit handen en schakelt hiervoor een  adviesbureau in. ENKABO is een adviesbureau gespecialiseerd in het  Politiekeurmerk Veilig Wonen® (PKVW).

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen® nieuwbouw bestaat uit eisen en aanbevelingen. Van toepassing zijnde eisen moeten gehaald worden en aanbevelingen, het woord zegt het al, hebben, als deze niet toegepast worden geen invloed op het verkrijgen van het betreffende certificaat.

De nieuwbouw kent 5 categorieën die onderdeel zijn van 4 certificaten:

Categorie:

  • Stedenbouwkundige randvoorwaarden (S)
  • Openbare ruimte (O)
  • Kavels (K)
  • Gebouw (G)
  • Woning (W)

Certificaten:

  • Veilige Omgeving Nieuwbouw
  • Veilig Wooncomplex
  • Veilige Woning (als het om een vrije kavel gaat)
  • Veilige Wijk Nieuwbouw

Deze indeling is gemaakt omdat per categorie verschillende partijen verantwoordelijk zijn. Het is dus nu niet meer zo dat de aanvrager voor alle categorieën verantwoordelijk is.

Enkabo

Met een verklaring Veilig Omgeving Nieuwbouw, weten bewoners dat ze in een veilig huis, in een veilige straat, in een veilige en leefbare wijk wonen. Woningen die aan de eisen van het keurmerk voldoen, ontvangen een certificaat Veilige Woning. Wijken die aan de eisen van het keurmerk voldoen, ontvangen een verklaring “veilige wijk”.


Enkabo

Comments are closed.