Werkwijze

ENKABO neemt het gehele traject van het verkrijgen van het Politiekeurmerk uit handen van de opdrachtgever tot en met de eindkeuring door een onafhankelijke inspectie/instelling.

Werkwijze ENKABO
ENKABO begeleidt gemeenten en projectontwikkelaars bij de implementatie van het Politiekeurmerk. Om er zeker van te zijn dat een nieuwbouwproject bij de oplevering aan de eisen van het Politiekeurmerk voldoet, is het raadzaam in een zo vroeg mogelijk stadium ENKABO bij de plannen te betrekken.

 Enkabo

Proces 
ENKABO toetst de plannen veelal in de Voorlopig Ontwerp (VO) fase. Op de tekeningen wordt aangegeven waaraan het ontwerp moet voldoen en er wordt een eerste toetslijst opgemaakt. EnkaboIn deze fase is er veelvuldig overleg met de architect en/of de ontwikkelaar. Na de toets van het VO volgt nogmaals een toets van het Definitief Ontwerp (DO), waarna de definitieve toetslijst met de tekeningen naar de opdrachtgever gaat. Bij directe akkoordbevinding van het VO dan zal het DO vanzelfsprekend niet meer getoetst worden.

Aangezien van belang is dat bepaalde eisen in het bestek worden opgenomen, zodat ook op uitvoerend niveau geen misverstand kan ontstaan, zal ENKABO dan ook duidelijk aangeven welke eisen verwerkt dienen te worden. Gedurende de bouwperiode is er regelmatig overleg met de uitvoerder van de bouw. Voor de oplevering houdt ENKABO een voorschouw, waarna de keuring wordt aangevraagd.

Comments are closed.